• 80+ vestigingen in Nederland
  • Merk-erkend schadeherstel
  • Schadeherstel- en BOVAG garantie
Afspraak maken
Afspraak maken
0900 - 66 11 11 1
Terug

ABS Kwaliteit: continu blijven ontwikkelen

Met ABS Kwaliteit heeft ABS Autoherstel een manier in handen om te zorgen dat de keten zich continu blijft verbeteren en op alle vlakken kwaliteit levert. Van geoliede bedrijfsprocessen tot een vriendelijk woord aan de balie.

In 2015 startte ABS Autoherstel met ketencertificering. Hiermee werd ABS de eerste schadeherstelketen die alle certificeringen centraal regelde. Destijds zijn alle kwaliteitsnormen die de verschillende vestigingen hanteerden op een stapel gegooid en ontdubbeld. Daarnaast is er rekening gehouden met de ABS-formule en eisen vanuit de opdrachtgevers. Dit alles bij elkaar heeft geleid tot een eigen norm. “Daarin kunnen we borgen dat wij als keten voldoen aan o.a. ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), Duurzaam Repareren en voor BOVAG Erkend Schadeherstel,” legt directeur Nico Stolk uit.

ABS Autoherstel wordt als keten in één keer gecertificeerd voor de normen. Dit betekent dat het aantonen van kwaliteit nu eenvoudiger is voor ondernemers. Ze ervaren minder druk rondom de audits.

“Er is nu eenheid binnen de ABS-keten. We leveren een gelijkwaardig kwaliteitsniveau. Zo weten opdrachtgevers en consumenten dat ze altijd goed geholpen worden, ongeacht welke ABS-vestiging ze aandoen.”

Kwaliteit blijven ontwikkelen

ABS maakt nu een volgende stap. Het is tijd om kwaliteitsnormen vast te stellen vanuit strategie en beleid en ze niet meer te laten bepalen van buitenaf. Vandaar ABS Kwaliteit, deze manier van aanpak is gebouwd op de pijlers: moeten, willen en leren.

In het dagelijkse werk staat nu vaak de norm nog centraal. “Maar kwaliteitsdenken is meer dan het voldoen aan de normen,” zegt Stolk. “We gaan meer vanuit Willen denken in plaats vanuit Moeten. Zo wordt kwaliteit in het algemeen steeds meer gemeengoed en nog meer onderdeel van onze dagelijkse processen.”

Het opstellen van een beleidsplan is een mooi voorbeeld. Vanuit de ABS Strategie wordt een corporate beleidsplan en doelstellingen geformuleerd. Dit vertalen de ondernemers naar lokale beleidsplannen en doelen. Deze lokale plannen zijn ook weer een belangrijke informatiebron voor het corporate beleidsplan van het volgende jaar.

Plan-Do-Check-Act

In de werkwijze van ABS Autoherstel staat de cirkel Plan-Do-Check-Act centraal. Niet alleen bedrijfsdoelstellingen worden continu gemonitord en geëvalueerd, ook de processen. Waar kunnen deze geoptimaliseerd worden? Dat kan gaan over de status van de opleidingen binnen het netwerk of over klanttevredenheidscijfers.

Ook communicatie met en tussen vestigingen is een speerpunt. “Er zit zoveel kennis en kunde in ons netwerk. Hoe mooi is het als we die op een effectieve manier met elkaar kunnen delen,” zegt Stolk. “Tenslotte zijn we één keten waarin we allemaal ons steentje bijdragen aan het eindresultaat.”