• 80+ vestigingen in Nederland
  • Merk-erkend schadeherstel
  • Schadeherstel- en BOVAG garantie
Afspraak maken
Afspraak maken
0900 - 66 11 11 1
Terug

In het Verenigd Koninkrijk werd begin dit jaar de noodklok geluid in de schadeherstelbranche. Het kennisniveau in de branche zou niet toereikend zijn. Er is simpelweg een gebrek aan goed opgeleide technici om de complexere auto’s onder handen te nemen. Hoe zit dat in Nederland? Hoe krijgt ABS Autoherstel goed in beeld welke opleidingen er in huis zijn?

“Ook in Nederland hebben we te maken met een gebrek aan aanwas van technisch personeel. Er kiezen tegenwoordig nog maar weinig jongeren voor een technisch beroep. Dus we willen onze medewerkers sowieso voldoende opleidingsmogelijkheden bieden,” legt Astrid Kuhnen uit. Zij houdt zich binnen ABS bezig met de uitrol van ABS Totaalherstel en het in kaart brengen van de opleidingen.

De BOVAG heeft bijvoorbeeld een kwaliteitsnorm Erkend Schadeherstel vastgesteld. Elk lid van de BOVAG-afdeling schadeherstel moet hieraan voldoen. Dat betekent dus dat elke ABS-ondernemer gekwalificeerde medewerkers in huis moet hebben. In de norm staat bijvoorbeeld heel specifiek welke certificeringen er in huis moeten zijn om gekwalificeerd te werken op het gebied van het vervangen van gelaste delen of uitdeuken.

Extra opleidingen  

“Het blijft een uitdaging om alle opleidingen actueel te houden, zeker met oog op de snelheid waarmee technologie in auto’s blijft ontwikkelen. Maar veel van onze vestigingen hebben zelfs medewerkers rondlopen die extra opleidingen hebben gevolgd. Bovenop de branchenorm.”

Dit wordt allemaal vastgelegd in VOCInzicht. Elke ABS-vestiging kan hier de behaalde resultaten invullen en competenties van de medewerkers zien. Ook kunnen ze zien of hun bedrijf nog aan de eisen voldoet.

Digitale checklist

“Voor de uitrol van ABS Totaalherstel maken we op onze digitale checklist de koppeling tussen opleiding en uitgevoerde veiligheidskritische reparaties,” legt Astrid uit. “Hiermee borgen we dat een dergelijke klus is uitgevoerd (onder supervisie) van een opgeleide medewerker.” Het heeft allemaal te maken met het aantoonbaar repareren volgens fabrieksnormen.

Zeker nu de technologie in auto’s en de materialen steeds complexer worden, is er soms voor bepaalde reparaties specifieke opleiding nodig. Denk bijvoorbeeld aan aluminium lassen. Astrid: “Alleen als we de koppeling maken met de opleidingsgegevens, kunnen we borgen dat de juiste persoon de reparatie uitvoert. We doen de dingen eigenlijk niet anders dan anders. Alleen leggen we het nu goed vast zodat er een uitgebreid en digitaal dossier ontstaat voor onze opdrachtgevers.”