• 80+ vestigingen in Nederland
  • Merk-erkend schadeherstel
  • Schadeherstel- en BOVAG garantie
Afspraak maken
Afspraak maken
0900 - 66 11 11 1
Terug

Operations medewerker Mirjam over het belang van de juiste opleidingen en kwalificaties

Mirjam Stam werkt op het Service Center van ABS Autoherstel. Ze houdt zich daar als administratief medewerkster Operations ook bezig met het monitoren en inzichtelijk maken van de opleidingen die ABS-medewerkers volgen. Waarom dat zo belangrijk is? In dit artikel vertelt Mirjam meer over de achtergrond én de resultaten.

Alles moet aantoonbaar zijn

“Onze opdrachtgevers willen dat een auto met schade goed hersteld wordt en dat de fabrieksgarantie in stand blijft. Als wij die garantie willen geven, moeten de juiste mensen aan het herstel hebben gewerkt. Degene die de werkzaamheden uitvoert, moet daar de juiste diploma’s voor hebben. Dit moeten we echt aantoonbaar kunnen maken. Voor onze werkzaamheden en garanties is het dus niet alleen cruciaal de juiste kwalificaties in huis te hebben, maar ook om ze goed te registreren.”

“We staan in nauw contact met onder andere het VOC om te monitoren dat alle benodigde kwaliteiten binnen onze keten aanwezig zijn. Het is daarom belangrijk dat we per vestiging inzichtelijk hebben wat er al is aan vakmensen en diploma’s en ook wat er nog nodig is.”

Wat zijn de eisen en behoeften?

“Als autoschadehersteller moeten we ook aan bepaalde standaarden van de Focwa voldoen. Plus daar bovenop nog onze eigen aanvullende eisen vanuit de ketencertificering. Dit samen bepaalt ook welke diploma’s en kwalificaties we nog meer in huis moeten hebben. Als we een goed beeld hebben van het totaal, zien we meteen wat er nog ontbreekt of welke medewerker weer op herhaling moet. Ook krijgen we een duidelijke indruk van de toekomstige behoefte. Denk aan de nieuwe aanwas van vakmensen. Het is nu eenmaal lastiger dan vroeger om jongeren te interesseren in de techniek. Maar als we nu niets doen, dan hebben we over tien jaar niet genoeg mensen in de werkplaatsen. Dat speelt breed binnen de hele techniek en daarom is het goed om er oog voor te hebben én actie op te ondernemen. Albèrt de Goey van ABS Autoherstel Ad de Goey in Woerden vertelde er eerder ook al over in zijn interview Vakmanschap is de toekomst.”

Onze opleidingsmatrix

“Op het Service Center houden we nauwkeurig bij welke opleidingen er zijn gevolgd, wanneer en door wie van welke vestiging. Dit noemen wij ‘de ABS opleidingsmatrix’. Onze opleidingsmatrix bestaat uit verschillende pijlers: Schadeherstel/ruitherstel, Front office, Management en P&O, en Wet en Regelgeving. Het gaat dus veel verder dan alleen de technische trainingen. Waarom? Omdat ook de rol van bijvoorbeeld de front office medewerker steeds verandert.”

“De omgang met de klant is super belangrijk en daarom worden ook hier regelmatig opfriscursussen voor gegeven. Verder ondersteunen we onze ondernemers op het gebied van management-trainingen en trainingen die inspringen op de wet -en regelgeving rond bijvoorbeeld de omgang met gevaarlijke stoffen en bedrijfshulpverlening. Door onze opleidingsmatrix hebben we een goed overzicht en kunnen we onze vestigingen helpen om hun eigen, individuele opleidingsmatrix up-to-date te houden.”