• 80+ vestigingen in Nederland
  • Merk-erkend schadeherstel
  • Schadeherstel- en BOVAG garantie
Afspraak maken
Afspraak maken
0900 - 66 11 11 1
Terug

Duurzaamheid bij ABS Autoherstel begint bij inzicht

Bij ABS Autoherstel begrijpen we hoe belangrijk het is om onze ecologische voetafdruk en ons energieverbruik te verminderen. De ABS bedrijfsvergelijking is één van de middelen om op een effectieve manier onze collectieve impact op de CO2-uitstoot te meten. We gebruiken deze informatie om verstandige beslissingen te nemen en te investeren in duurzame oplossingen. Danny Duijvestein, onze consultant Bedrijfsvergelijking vertelt over deze zoektocht naar duurzaamheid.

Optimaliseren start met inzicht

Een van de belangrijkste manieren om minder energie te verspillen, is het inzichtelijk maken van het huidige energieverbruik. Door middel van het CO2 footprint invulformulier op de Compare to Compete Portal kan elke vestiging van ABS Autoherstel controleren waar en hoeveel energie er wordt verbruikt. Op deze manier krijgen ze inzicht in het verbruik en CO2-uitstoot om vervolgens in energiebesparende oplossingen te investeren. 

Zo verzamelen we gegevens over het verbruik op verschillende tijden, welke activiteiten meer energieverbruik veroorzaken of zelfs welke apparatuur veel energie gebruikt. Door al deze informatie toe te passen, worden groene alternatieven die minder schadelijk zijn voor het milieu inzichtelijk.

Warmte, energie en afval

Inzicht in warmte, energie en afval is een belangrijke stap voor elke vestiging van ABS Autoherstel. Door facturen en contracten te analyseren, worden de meest verbruikte energiebronnen gemakkelijk geïdentificeerd. Vervolgens moet de focus op de afvalverwerking gericht worden. Veel bedrijven weten niet hoeveel afval ze produceren of welke manieren er zijn om afvalstromen te reduceren. 

Nu alle drie de pijlers – warmte, energie en afval – geïnventariseerd zijn, kunnen bedrijven stappen ondernemen om hun CO2-uitstoot te reduceren. Dat vraagt nu om investeringen maar komt op langere termijn ten goede aan mens én milieu!

Na inzicht komt het delen van best practices

Na het in kaart brengen van hun warmte, energie en afvalverbruik in een centrale portal, weten onze ondernemers wat ze kunnen doen om hun CO2-uitstoot te reduceren. Dit kan door ideeën en inspiratie uit te wisselen onderling. 

Zo verzamelen we bijvoorbeeld ook best practices die uit de 1001 Duurzame ABS-Ideeën zijn gekomen. Bij de inventarisatie wordt input gevraagd van de ondernemers die iets gedaan hebben met de uitkomst van deze challenge. Wederom om collega-ondernemers te inspireren om er ook mee aan de slag te gaan.

Goed voor milieu én portemonnee

Vestigingen van ABS Autoherstel kunnen hun milieuprestaties verbeteren door met elkaar te vergelijken. Het combineren van data-analyse over warmte, energie en afval, geeft ondernemers een compleet beeld van hun verbruik. Door gegevens met elkaar te vergelijken, zien ze direct waar nog winst te behalen is. 

Door een duurzamer beleid op basis van deze vergelijking na te streven, helpen we ondernemers niet alleen met het terugdringen van hun verbruik, maar ook met kosten. Dit zorgt dus niet alleen voor meerwaarde voor mens én milieu, maar heeft ook economisch voordeel.

Blijven vergelijken. Blijven verbeteren

De uitvraag naar data is niet eenmalig. Begin 2023 vragen we ondernemers wat er in het verleden is verbruikt, om zo ideeën te delen hoe CO2-uitstoot verminderd kan worden. Als de gegevens eenmaal verzameld zijn, kunnen bedrijven gericht plannen maken en ideeën uitwisselen om hun milieu-impact te reduceren. 

Ook daarna moet er structureel gekeken worden naar de resultaten: begin 2024 zullen we opnieuw data opvragen en kijken of de reductiedoelstelling is behaald. Kortom, de bedrijfsvergelijk is doorlopend, om te blijven optimaliseren.

Projectgroep voor duurzaamheid

We werken samen met Akzo en vijf ondernemers in een projectgroep om ideeën over duurzaamheid te onderzoeken. We hebben actief onze ideeën en ervaringen gedeeld en we zijn ook ver in het meten van het maandelijks verbruik en de invloeden van externe factoren, zoals de buitentemperatuur. Al deze ideeën zijn gedeeld op ons intranet, zodat iedereen ze kan inzien. Met vragen kunnen ondernemers terecht bij Danny of zijn collega Bert Huisman.

Samen aan de slag

ABS Autoherstel vestigingen hebben de mogelijkheid om hun impact op het milieu te verminderen en geld te besparen door het verbruik van warmte, energie en afval te begrijpen, te analyseren en te vergelijken. Dat vergt de nodige investeringen maar door samen aan de slag te gaan met de best practices en ideeën worden vestigingen samen duurzamer voor het milieu .