• 80+ vestigingen in Nederland
  • Merk-erkend schadeherstel
  • Schadeherstel- en BOVAG garantie
Afspraak maken
Afspraak maken
0900 - 66 11 11 1
Terug

Het bergen van uitgebrande autowrakken, mag dat zomaar?

Regelmatig worden wrakken, waaronder uitgebrande auto’s, bij een ABS-vestiging afgeleverd. Maar wist je dat dit eigenlijk niet zomaar mag? Voor het opslaan van uitgebrande autowrakken moet je namelijk een vergunning hebben. Wat de regels precies zijn, lees je in deze blog.

Een uitgebrande auto, wat nu?

Het stallen van uitgebrande autowrakken mag niet zomaar. Er zijn regels voor. Daarnaast is het ook gevaarlijk. Zo’n ernstig beschadigde auto kan namelijk milieuschadelijke vloeistoffen afscheiden. Bijvoorbeeld wanneer het regent. Toch zien we in de praktijk dat een uitgebrand wrak toch bij een autoschadehersteller belandt. Best gek. Want er valt niks meer aan te repareren. 

Wanneer mag je een autowrak opslaan?

Het stallen van een uitgebrand autowrak is een vergunningplichtige activiteit. Daar zijn dus strenge regels aan verbonden. Denk aan een maximaal aantal auto’s per locatie, in bezit zijn van bepaalde vergunningen en het hebben van een speciaal ingerichte ruimte. 

Wat schrijft de regelgeving voor?

De Nederlandse overheid geeft sinds 2 juli 2002 invulling aan de Europese richtlijnen voor de milieuverantwoorde verwerking van autowrakken met het besluit beheer autowrakken (Bba).

In het het Bba is het volgende beschreven en is van toepassing voor autoschadeherstelbedrijven zoals ABS Autoherstel:

“Inrichtingen voor onderhoud en reparatie van motorvoertuigen mogen zonder omgevingsvergunning milieu en zonder omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) vier autowrakken in opslag hebben. De enige bewerking aan autowrakken die is toegestaan zonder vergunning is het verwijderen van accessoires op verzoek van de eigenaar (artikel 4.84, derde lid Activiteitenbesluit). Andere handelingen zijn alleen toegestaan bij een autodemontagebedrijf dat beschikt over een OBM of omgevingsvergunning milieu.”

Uitzondering op de regel

Op deze regelgeving is een uitzondering, namelijk voor bergingsbedrijven én bedrijven die door de politie en justitie worden aangewezen voor onderzoek. Denk aan sporenonderzoek als er sprake is van een misdrijf. Deze bedrijven hebben vrijstelling en mogen zonder omgevingsvergunning milieu een onbeperkt aantal autowrakken op het bedrijventerrein plaatsen.

Wat zegt de BOVAG?

We hebben deze kwestie ook voorgelegd aan de juridische afdeling van de BOVAG. De BOVAG geeft aan: 

“Vanuit BOVAG geven wij het advies dat autowrakken, waaruit nog vloeistoffen kunnen lekken, moeten worden opgeslagen boven een vloeistofdichte vloer. Of boven een lekbak met minimaal 3 cm opstaande rand onder motorruimte te plaatsen. Houd hierbij de lekbak schoon. Een overkapping is niet persé noodzakelijk.”

Hoe is het bij ons geregeld?

Binnen ABS is deze regelgeving geborgd binnen de ketencertificering en dan met name op basis van ISO 14001. 26 van onze vestigingen voldoen aan de vereiste voorzieningen en daarop wordt met een interne audit gecontroleerd.

Voor de wet mogen wij:

  • Maximaal vier wrakken per vestiging in opslag hebben
  • Wrakken die uitgebrand zijn moeten op een gekeurde vloeistofdichte vloer worden opgeslagen
bars

Check dus vooraf goed bij welke ABS-vestigingen wrakken gestald mogen worden en of de daarvoor geschikte plekken vrij zijn.
Overzicht ABS Vestigingen waar wrakken gestald mogen worden