• 80+ vestigingen in Nederland
  • Merk-erkend schadeherstel
  • Schadeherstel- en BOVAG garantie
Afspraak maken
Afspraak maken
0900 - 66 11 11 1
Terug

Totaalherstel in de praktijk – ABS Hoppenbrouwers

Totaalherstel vraagt om een nieuwe werkwijze. Maar wat betekent dat in de praktijk? Wat verandert er in de werkvoorbereiding en de werkplaats? Wim Kempeneers van ABS Autoherstel Hoppenbrouwers in Bergen op Zoom deelt zijn ervaringen met de nieuwe manier van werken.

“In mei zijn we in Bergen op Zoom begonnen met Totaalherstel,” zegt Wim. “In deze pilotperiode kunnen we alle onduidelijkheden adresseren zodat het straks binnen de hele keten goed geïmplementeerd kan worden.” Diverse ABS-vestigingen doen mee aan deze pilot, het is de bedoeling dat Totaalherstel begin 2019 binnen de hele ABS-keten wordt uitgerold.

Kwaliteitsslag

De grootste verandering van Totaalherstel is dat ondernemers alles moeten vastleggen wat ze doen. “Voor een groot gedeelte werkten we al op deze manier,” zegt Wim. “We maakten al foto’s tijdens het herstelproces, maar het is nu bijvoorbeeld ook belangrijk om vast te leggen dat we technische informatie van een externe bron hebben geraadpleegd.”

“De laatste jaren wordt er steeds meer van ons verwacht dat we werken volgens de instructies van de fabrikant. En dat we kunnen laten zien hoe we te werk zijn gegaan als er vragen komen.” Die vragen komen er wel degelijk. Bijvoorbeeld in de vorm van audits door de opdrachtgever. Die audits vinden achteraf plaats, maar soms ook tijdens het herstelproces. “We hebben al een aantal keer meegemaakt dat er iemand de werkplaats in liep om te checken of bijvoorbeeld het plaatwerk op de juiste manier werd doorgezaagd,” geeft Wim aan.

Die audits vindt Wim een goede zaak: “Je scheidt het kaf van het koren en stimuleert zo een kwaliteitsslag binnen het hele werkveld.”

Veiligheidskritische reparaties

“Een paar jaar geleden vond ik het ook flauwekul om alles vast te leggen. Maar inmiddels ben ik er van overtuigd dat het belangrijk is,” zegt Wim. Nu is het zaak medewerkers dat ook te laten inzien. Zij moeten nog meer gaan nadenken over de beste manier van aanpak, in plaats van automatisch iets doen omdat ze het al jaren zo doen. Die bewustwording vergt tijd.

Wim merkt al dat de verandering doorzet bij zijn collega’s: “Langzaam begint het gemeengoed te worden. Inmiddels hebben diverse mensen al trainingen gevolgd. De chef werkplaats, de calculator en ik hebben een training gevolgd over hoe we de juiste technische informatie kunnen vinden in Alldata.”

Je kunt als vestiging niet op de hoogte blijven van álle technologische veranderingen voor álle merken. “Zeker bij veiligheidskritische reparaties moet je daarom eigenlijk niet aan de slag gaan voordat je de juiste informatie hebt,” zegt Wim. “Per schade bepalen we aan de voorkant de werkwijze, daar zoeken we ook de juiste informatie. Die info delen we vervolgens met de monteur. Mochten monteurs later nog vragen hebben dan kunnen we uiteraard altijd nog info opzoeken.”

Alternatief voor merkerkend herstel

“Doordat we alles vastleggen, weet ik heel goed welke expertise we in huis hebben,” zegt Wim. “Zo kunnen we goed inschatten wat we aankunnen en er dus ook eerlijk in zijn als het beter is om werk uit te besteden. Het herstelproces moet tenslotte wel zo efficiënt mogelijk verlopen.”  

Over efficiënte processen gesproken … lees hier hoe ABS Autoherstel Hoppenbrouwers auto’s een dag eerder kan afleveren dankzij QRM.

Wim ziet Totaalherstel als een gelijkwaardig alternatief voor merkerkend herstel. “We merken dat opdrachtgevers steeds meer sturing geven op basis van merkerkenning, met Totaalherstel kunnen we eenzelfde professionaliteit garanderen. Zo staan we straks als keten heel sterk.”

Sinds januari 2020 maakt ABS Autoherstel Hoppenbrouwers deel uit van de Den Elzen Groep.